Yara Falı

Yara Fal Zeynep Uzunbay n iirlerini okurken g zlerimin n nde yle bir g r nt beliriyor Bir renci evinde toplanm k zl erkekli niversiteliler kimi ay i iyor kimi kahve Aralar nda toplad klar parayla ald klar ara

 • Title: Yara Falı
 • Author: Zeynep Uzunbay
 • ISBN: 9789753043328
 • Page: 245
 • Format: Paperback
 • Zeynep Uzunbay n iirlerini okurken g zlerimin n nde yle bir g r nt beliriyor Bir renci evinde toplanm k zl erkekli niversiteliler, kimi ay i iyor kimi kahve Aralar nda toplad klar parayla ald klar arap ve biralar daha sonra a acaklar Yere oturmu lar, bir kelime oyunu oynuyorlar Biri bir kelime at yor ortaya, ba ka biri o kelimeyi yere d meden tutuyor,Zeynep Uzunbay n iirlerini okurken g zlerimin n nde yle bir g r nt beliriyor Bir renci evinde toplanm k zl erkekli niversiteliler, kimi ay i iyor kimi kahve Aralar nda toplad klar parayla ald klar arap ve biralar daha sonra a acaklar Yere oturmu lar, bir kelime oyunu oynuyorlar Biri bir kelime at yor ortaya, ba ka biri o kelimeyi yere d meden tutuyor, usulca p yor, sevip ok uyor Sonra bir mektup yazar gibi yan na bir kelime daha ekliyor, onu bir ba kas al yor, derken mektup elden ele Sonra s ra Zeynep Uzunbay a geliyor Bu hayli birikmi , y klenmi , a rla m mektubu, art k ona Kelime Ku u diyelim, tutuyor, ona kanat veriyor, ruh veriyor ve u maya b rak yor Kelime Ku u nun ruhu kanatlar d r Kelimeleri kanatland r yor Uzunbay, sonra da soka a sal yor O ku kime konaca n biliyor, sokakta, parkta, a a ta bir arkada ar yor kendine, bulur bulmaz da iir ku u olarak ona konuyor.Y kl bir iir, dertli bir iir Ama a rl n da, y k n de, derdini de kimsenin st ne y kmamak i in, air ben ini h rpalayarak, kanatarak azalt yor, derdi onda kal yor, sevinci okuyanda indeki karanl a oktan ula m nk iirini o karanl kta s nam , halsizli in, g s zl n o kendine mahsus lezzetini yakalam , her eyin asl nda akac ktan oldu unun bilgisine varm , benim halim, halsizli imdir demi , sonra da al n, ne haliniz varsa g r n der gibi iirin arkada lar na, ki onlar en iyi arkada lar d r, iirini arma an etmi.Zeynep Uzunbay n Yara Fal ndan baht m za bir k z karde km b ylece Lorca n n K z karde i Haydar Erg len

  • [KINDLE] ✓ Free Read Ù Yara Falı : by Zeynep Uzunbay ↠
   Zeynep Uzunbay

  About Author

  1. 11 Temmuz 1961 de Sivas n Gemerek il esine ba l Kara z Kasabas nda do du lkokulu, ortaokulu ve Sa l k Meslek Lisesi ni Kayseri de okudu Turhal ve Tokat ta iki y l hem irelik yapt 1985 te Ankara da Gazi E itim Fak ltesi Edebiyat B l m n bitirdi zmir de edebiyat retmenli i yap yor iirleri, iir yaz lar ve iir z mlemeleri Varl k, Yeni Bi em, Pencere, Damar, Dize ba ta olmak zere pek ok dergide yay mland , a rt c imgeleri, rahat s yleyi i, iir tan y ile yaz n d nyam zda bir Uzunbay iiri nden s z ettirmeyi ba ard Baz iirleri ngilizce ye ve talyanca ya evrildi.

  One thought on “Yara Falı

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *