Złoty sen

Z oty sen Opowie o przemijaniu i nieprzemijaniu O wielkiej mi o ci kt ra zniszczy a przyja i o przyja ni kt ra pokona a trudn mi o Stara willa w sennym kurorcie a w niej kobiety kt re los zetkn ze sob po

 • Title: Złoty sen
 • Author: Grażyna Jeromin-Gałuszka
 • ISBN: 9788380690011
 • Page: 468
 • Format: Paperback
 • Opowie o przemijaniu i nieprzemijaniu O wielkiej mi o ci, kt ra zniszczy a przyja , i o przyja ni, kt ra pokona a trudn mi o.Stara willa w sennym kurorcie, a w niej kobiety, kt re los zetkn ze sob po wielu latach.Lili, ekscentryczna w a cicielka wilii, dawno temu o wiadczy a swej przyjaci ce, e nigdy si do niej nie odezwie, i wytrwa a w tym postanowieniu sze Opowie o przemijaniu i nieprzemijaniu O wielkiej mi o ci, kt ra zniszczy a przyja , i o przyja ni, kt ra pokona a trudn mi o.Stara willa w sennym kurorcie, a w niej kobiety, kt re los zetkn ze sob po wielu latach.Lili, ekscentryczna w a cicielka wilii, dawno temu o wiadczy a swej przyjaci ce, e nigdy si do niej nie odezwie, i wytrwa a w tym postanowieniu sze dziesi t pi lat.Ada w dzieci stwie przyje d a a tu z matk , eby leczy chore serce Jej owiany tajemnic pobyt przed u a si na ca e lato.Kalina mia a wszelkie predyspozycje, aby sta si wielk artystk , ale wszystko w swoim yciu, cznie z licznymi talentami, zaprzepa ci a.Lili, Ada i Kalina a mi dzy nimi stara J zefa, dawniej pomoc do wszystkiego, teraz odsuni ta od wszelkich zaj sp dzaj wiele miesi cy pod jednym dachem Z o , gniew, a przede wszystkim oboj tno , z czasem zmieniaj si w przekonanie, e z ka dego ycia da si co uratowa Wystarczy tylko o to co zawalczy.Wiktor, kt ry rozpoczyna i ko czy t opowie , nie znalaz si tam przypadkiem.Nic tam nie dzia o si przypadkiem, cho od przypadku wszystko si zacz o.

  • BEST EPUB "↠ Złoty sen" || READ (MOBI) ✓
   Grażyna Jeromin-Gałuszka

  About Author

  1. Gra yna Jeromin Ga uszka urodzi a si i mieszka w Sosnowicy, niewielkiej wsi ko o Radomia, gdzie w otoczeniu rodziny pisze, a dla relaksu zajmuje si niewielkim gospodarstwem Absolwentka bibliotekoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim oraz scenariopisarstwa w PWSFTviT w odzi Publikowa a utwory poetyckie i kr tkie formy prozatorskie w czasopismach oraz w antologiach poetyckich Laureatka og lnopolskiego konkursu na temat filmowy zorganizowanego przez Agencj Scenariuszow i tygodnik Film Wsp autorka scenariusza jednego z popularnych seriali telewizyjnych Ma dwoje dzieci, Kasi i Karola Jej debiutancka powie Z ote nietoperze otrzyma a pierwsz nagrod w konkursie literackim Kolory ycia Ponadto napisa a powie ci Oczy Marzanny M , Kobiety z Czerwonych Bagien , Nie zostawiaj mnie i Magnolia.

  One thought on “Złoty sen

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *