IV. Murat

IV Murat Osmanl n n son fatihi IV Murat d ll yazar Okay Tiryakio lu nun Kumandan Ku atma Yavuz ve Kanuni den sonra be inci tarihi roman IVRAT G rz ve Zafer ya nda tahta ge ti Annesi K sem Sultan dan

 • Title: IV. Murat
 • Author: Okay Tiryakioğlu
 • ISBN: 9786051143071
 • Page: 433
 • Format: None
 • Osmanl n n son fatihi IV.Murat d ll yazar Okay Tiryakio lu nun Kumandan, Ku atma 1453, Yavuz ve Kanuni den sonra, be inci tarihi roman IVRAT G rz ve Zafer.11 ya nda tahta ge ti Annesi K sem Sultan dan iktidar zor devrabildi R veti, adam kay rmay engelledi T t n , alkol yasaklad D zeni hem devlete hem sokaklara getirdi Tarihin en muktedir liderlerindOsmanl n n son fatihi IV.Murat d ll yazar Okay Tiryakio lu nun Kumandan, Ku atma 1453, Yavuz ve Kanuni den sonra, be inci tarihi roman IVRAT G rz ve Zafer.11 ya nda tahta ge ti Annesi K sem Sultan dan iktidar zor devrabildi R veti, adam kay rmay engelledi T t n , alkol yasaklad D zeni hem devlete hem sokaklara getirdi Tarihin en muktedir liderlerinden oldu Ba dat almaya al mak, Ba dat n kendinden daha m g zeldi ne s z tarihi ge ti Ordusunun ba nda sefere kt , Ba dat Fatihi oldu Hayallerini ger ekle tiremeden 28 inde hayata veda etti Osmanl n n her an olaylarla dolu d nemi IV.Murat G rz ve Zafer de.

  • [E-Book] ↠ Unlimited ☆ IV. Murat : by Okay Tiryakioğlu ↠
   Okay Tiryakioğlu

  About Author

  1. 1972 y l nda Mersin de do du ocuklu u stanbul Erenk y de ge ti Annesinin arma an etti i gizemli ve kara mizah y kl yk kitaplar yla edebiyata dair ilk heyecanlar uyanmaya ba lad Bilkent niversitesi ndeki e itimini 1994 y l nda yar da b rakarak tamamen edebiyata y neldi Yurtd nda, uzak ve gizemli lkelerde ya amay daima sevdi Edebiyat al malar n n roman alan ndaki ilk r n olan Karanl n a r s isimli eseriyle Beyan Yay nlar 2002 lk Romanlar d l n kazand kinci roman G lgeler 2004 y l nda bas ld Bunu 2005 te nc roman Bin Y llar n Gecesi takip etti As l k n 2009 y l nda Ku atma 1453 ile yapt Tarihi roman okurlar n n b y k ilgisiyle kar la an Ku atma 1453 , Kanuni ve Yavuz ba ta olmak zere di er romanlar izledi.

  One thought on “IV. Murat

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *